Listen Nepali Songs

Know New

साइकलको लाइसेन्स

 साइकलको लाइसेन्स यस्तो हुन्थ्यो ।वि.संं २०२३ साल मंसिर १७ गते जिल्ला पञ्चायत कार्यालय, मोरङले जारी गरेको साइकलको लाइसेन्स ।


लाइसेन्स पाउनेको नाम थर वतनः कनैयालाल भगत, विराटनगर नगर पञ्चायत, मोरङ
साइकलको किसिमः चैम्पियनNo comments