Listen Nepali Songs

Know New

Province 2 in Nepal प्रदेश २ का जिल्लाहरू

 

प्रदेश नं २ का जिल्लाहरु 

1. सप्तरी जिल्ला
2. सिराहा जिल्ला
3. धनुषा जिल्ला
4. महोतरी जिल्ला
5. सर्लाही जिल्ला
6. रौतहट जिल्ला
7. बारा जिल्ला
8. पर्सा जिल्ला
जनसङ्ख्या ५४,०४,१४५ क्षेत्रफल ९,६६१ बर्ग किमी.


No comments