Listen Nepali Songs

Know New

Province 1 Nepal प्रदेश नं. १ का जिल्लाहरू

 

प्रदेश नं १

प्रदेश नं १ का जिल्लाहरु
1. ताप्लेजुङ जिल्ला 
2. पाँचथर जिल्ला
3. इलाम जिल्ला
4. संखुवासभा जिल्ला
5. तेह्रथुम जिल्ला
6. धनकुटा जिल्ला
7. भोजपुर जिल्ला
8. खोटाङ जिल्ला
9. सोलुखुम्बु जिल्ला
10. ओखलढुङ्गा जिल्ला
11. उदयपुर जिल्ला
12. झापा जिल्ला
13. मोरङ जिल्ला
14. सुनसरी जिल्ला

जनसङ्ख्या ४५,३४,९४३ क्षेत्रफल २५,९०५ वर्ग किमीNo comments