Listen Nepali Songs

Know New

सार्वजनिक सेवा र निजामती कर्मचारीको भूमिका

सार्वजनिक सेवा भनेको के हो ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनु पर्दछ बुँदागतरूपमा दिनुहोस । ३+७=१०

देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न जनताद्वारा स्थापित संस्था सरकार हो। शासकीय विधि र पद्धतिबाट यो निर्देशित हुन्छ। यसको मूल कार्य जनताको सेवा गर्नु हो । सरकारले नागरिकलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ ।
सरकारले त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ।
अर्थात, सरकार वा यसका आधिकारिक संगठनले
जनसाधरणको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध
गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ ।
सरकारले नागरिकहरूलाई विभिन्न सेवाहरू उपलब्ध
गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुन्छ ।
सरकारले त्यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न राज्यका
तर्फबाट प्रदान गरिने सेवाहरूलाई सार्वजनिक सेवा
भनिन्छ ।
औद्यगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनको लहरसँगै
१९औँ शताब्दीतिर सार्वजनिक सेवाको
अवधारणाको विकास भएको हो ।
सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी विद्युत्
सञ्चार हुलाक यातायात सुरक्षाजस्ता जनतालाई
उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो । सरल एवं
छिटो जनतासमक्ष पुर्याउनु सार्वजनिक सेवा
प्रवाह हो ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका
🔜🔄जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप सेवा प्रवाह गर्ने
🔜🔄 सेवा प्रवाहमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्ने
🔜🔄सेवा प्रवाहमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने
🔜🔄 सेवामा गुणस्तरीयता कायम राख्ने
🔜🔄जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा वितरण गर्ने
🔜🔄सेवा प्रवाह छिटो-छरितो सहज रुपले गर्ने
🔜🔄 समानताको आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने
🔜🔄 नातावाद कृपावाद पूर्वाग्रहबाट मुक्त रहने
🔜🔄 गुनासो व्यवस्थापन गर्ने
🔜🔄सार्वजनिक सुनुवाई माध्यमबाट सरोकार पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने
🔜🔄सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई आत्मसात गर्ने
🔜🔄सेवा प्रवाहमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने
🔜🔄 सेवा क्षेत्रको किटानी तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता अपनाउने
🔜🔄 सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने
🔜🔄 खुला र पूर्ण सूचनाको प्रवाह गर्ने
🔜🔄छलफल र संलग्नता विस्तार गर्ने
🔜🔄निष्पक्ष व्यवहार गर्ने
🔜🔄 पहुँच र चयन विस्तार गर्ने
🔜🔄गल्ती कमजोरीको शीघ्र सुधार गर्ने
🔜🔄साधन स्रोतको अत्युत्तम प्रयोग गर्ने
🔜🔄सुधार र अग्रसरता विस्तार गर्ने
🔜🔄अरू प्रदायकसँग सिक्ने र साझेदारी गर्ने
सरकारले देहाय बमोजिमका प्रकारका_सार्वजनिक_सेवा_प्रवाह_गर्दछ
आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति सम्बन्धी सेवाहरू
क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी सेवाहरू
कल्याणकारी सेवाहरू
मनोरञ्जनसम्बन्धी सेवाहरू
पूर्वाधार विकास।


No comments