Listen Nepali Songs

Know New

किसानको रहर

 महेन्द्रमाला र कक्षा ५ को मेरो नेपाली किताबबाट साभार ''किसानको रहर"

सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जहान

नगरी काम, पुग्दैन खान, साँझ र बिहान । 

No comments